Szkoły ćwiczeń działają!

logo projektu Szkoła ćwiczeń
logo projektu Szkoła ćwiczeń

„Jeżeli posiadasz talent, to nie znaczy, że coś otrzymałeś. To znaczy, że możesz coś dać” (C.G. Jung) – to przesłanie towarzyszyło konferencji Szkoły ćwiczeń w działaniu!, która odbyła się w dniach 18–19 listopada 2019 roku. Była pierwszą prezentacją szkół ćwiczeń utworzonych w I edycji projektów konkursowych „Wspieranie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”. W wyniku kilku rund naborów powstało w całym kraju 13 szkół ćwiczeń, działających według opracowanego „Modelu szkoły ćwiczeń”.

W programie konferencji znalazły się następujące tematy:

  • prezentacje działań szkół ćwiczeń;
  • wykłady oraz warsztaty prezentujące metody i formy pracy szkół ćwiczeń;
  • zmiana zasad konkursu na tworzenie nowych szkół ćwiczeń oraz zmiany w regulaminie.

Konferencja rozpoczęła się wykładem Oktawii Gorzeńskiej na temat „Przywództwa szkoły ćwiczeń”. Autora przedstawiła w sposób pełen zaangażowania kolejne etapy powstawania różnych projektów w swojej szkole – Pomorska Szkoła Ćwiczeń – ZSO nr 8 w Gdyni, w tym projektu „Pomorska Szkoła Ćwiczeń”. Był to jednocześnie wstęp do części warsztatowej, prowadzonej przez wicedyrektora tej szkoły Witolda Chydyszewicza. Warsztat poświęcono przywództwu włączającemu, czyli angażowaniu różnych osób i środowisk do realizowanych zadań, bazowaniu na potencjale grupy, ale także pasji i zaangażowaniu lidera.

Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito to projekt przedstawiony przez Marzenę Kędrę – dyrektor szkoły oraz Iwonę Wankiewicz, które zachęciły inne szkoły do udziału w konkursie. Zwróciły uwagę, że działania przewidziane w projekcie służą wzmocnieniu kompetencji nauczycieli, poszerzeniu bazy szkoły, ale przede wszystkim umożliwiają uatrakcyjnienie procesu uczenia się, a tym samym wszechstronny rozwój ucznia.

„Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – województwo wielkopolskie” – to kolejna szkoła ćwiczeń, której działania zaprezentowała Agnieszka Włodarczak, wicedyrektor szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie. Najwięcej miejsca poświęciła praktycznemu przygotowaniu studentów – przyszłych nauczycieli. Tematyka udziału szkoły wyższej w projekcie – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geoekologii i Geoinformacji,  Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej) była przedmiotem części warsztatowej, którą poprowadziła prof. dr hab. Iwona Piotrowska.

Ważna dla realizacji zadań szkoły ćwiczeń jest tematyka dzielenia się wiedzą oraz promocja działań edukacyjnych. Jest to trudny obszar pracy szkół i nauczycieli, dlatego Izabela Gorczyca oraz Joanna Górecka ze Szkoły No Bell w Konstancinie Jeziornie, pokazały wiele przykładów działań swojej szkoły i odwołań do codziennej pracy nauczycieli.

W części warsztatowej obie Panie podkreśliły, jak ważna w pracy nauczycieli jest wzajemna wymiana pomysłów i refleksji pedagogicznej. Ma ona miejsce w codziennych kontaktach w pokoju nauczycielskim, bieżących działaniach zespołów nauczycielskich oraz innych formach wymiany informacji, w tym poprzez media społecznościowe.

Poza czerpaniem z wielkiej charyzmy trenerów, uczestnicy spotkania mieli także okazję podpatrzenia, w jaki sposób powstaje notatka graficzna dokumentująca jego przebieg. Autorką grafiki jest dr Danuta Kitowska z Centrum Edukacji Nauczycieli w Pile, entuzjastka i trenerka różnych metod wizualizacji. Efekty pracy zamieszczamy jako element graficzny.

Drugi dzień rozpoczęła prezentacja Elżbiety Witkowskiej z Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE, która przedstawiła programy nauczania oraz inne materiały, przygotowane dla nauczycieli, w tym także z myślą o nauczycielach szkół ćwiczeń.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęła także Szkoła Edukacji, w której realizowane są projekty praktycznego przygotowania nauczycieli do pracy w szkole, na bazie różnych typów szkół, zwanych szkołami praktyk.

Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Iwona Kuzia zaprezentowała regulaminu nowej edycji konkursu „Wspieranie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”, który został opracowany z  uwzględnieniem uwag kierowanych do Departamentu Funduszy Strukturalnych. Do udziału w konkursie zachęcał osobiście Karol Bieniek, wicedyrektor departamentu, a na pytania odpowiadała Małgorzata Bombińska – opiekun konkursu. Dla zainteresowanych planowane jest spotkanie informacyjne w dniu 3 grudnia 2019 r.

Pierwsza prezentacja konkursowych szkół ćwiczeń była okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji oraz nawiązania kontaktów. Konferencja była wydarzeniem znaczącym zwłaszcza dla tych uczestników, którzy dopiero planują przygotowanie projektów i udział w konkursie. Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne edycje konferencji.

„Szkoły ćwiczeń w działaniu” – grafika

„Szkoły ćwiczeń w działaniu” – opis alternatywny do grafiki (pdf. 437 KB)

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa