Ministerstwo Cyfryzacji powołuje Grupę Roboczą ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie

Ministerstwo zaprasza do udziału w Grupie szczególnie przedstawicieli mediów, portali internetowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw ICT, ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych zajmujących się obszarem tematycznym Grupy.

Z inicjatywą utworzenia Grupy wystąpił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Grupa jest kontynuacją działań zapoczątkowanych podpisaniem 1 października br. Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Sygnatariuszami Deklaracji byli Minister Cyfryzacji, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, portali internetowych i operatorów telekomunikacyjnych.

Priorytetem pracy Grupy Roboczej będzie wypracowanie rozwiązań i przedstawienie proponowanych działań w kwestii bezpiecznego dostępu do Internetu dla najmłodszych użytkowników. W szczególności Grupa będzie skupiać się na obszarach wymienionych w Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

Grupa spotykać się będzie cyklicznie i omawiać będzie najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. Jej pracami kierować będzie Radosław Skrzetuski, Szef Gabinetu Politycznego.

Swoje zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 8 listopada na adres: Sekretariat.GP@mc.gov.pl

W zgłoszeniach prosimy podać:

  • imię, nazwisko
  • stanowisko
  • nazwę reprezentowanego podmiotu
  • numer telefonu do kontaktu
  • adres email
  • wyszczególniony obszar, którym w ramach prac Grupy chcieliby się Państwo zająć
  • krótki opis doświadczenia zawodowego

Uwaga! Członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznością upublicznienia wizerunku, imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia (Załącznik). Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Grupie Roboczej. Ministerstwo podejmie decyzję o włączeniu w skład grupy mając na uwadze m.in. szerokie spektrum interesariuszy, reprezentatywność środowisk i kompetencje kandydatów.

W komunikacie Ministerstwo poinformuje o składzie Grupy oraz pierwszym jej zebraniu.

Klauzula – RODO (docx 0.02MB)

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa