IV kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Minister Dariusz Piontkowski 15 października br. powołał IV kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Kadencja nowej Rady potrwa do 14 października 2020 r.

W skład Rady IV kadencji wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa):

Dolnośląskie
członek Rady – Karolina Dudzik
zastępca członka Rady –  Wiktor Ziembowicz

Kujawsko-pomorskie
członek Rady – Jakub Lewandowski
zastępca członka Rady – Antoni Chojnowski

Lubelskie
członek Rady – Igor Wyszyński-Karłoski
zastępca członka Rady – Mateusz Błaszczak

Lubuskie
członek Rady – Paweł Salej
zastępca członka Rady – Wojciech Bujak

Łódzkie
członek Rady – Piotr Nowak
zastępca członka Rady – Jagoda Kmita

Małopolskie
członek Rady – Kamila Grudniewska
zastępca członka Rady – Szymon Sobczak

Mazowieckie
członek Rady – Krzysztof Kotela-Cios
zastępca członka Rady – Wiktoria Nowocień

Opolskie
członek Rady – Barbara Łabędzka
zastępca członka Rady – Tamara Bak

Podkarpackie
członek Rady – Szymon Nieznański
zastępca członka Rady – Marcel Rzemieniuk

Podlaskie
członek Rady – Jakub Wróblewski
zastępca członka Rady – Monika Zimnoch

Pomorskie
członek Rady – Mateusz Syposz
zastępca członka Rady – Kajetan Kołodziejski

Śląskie
członek Rady – Marcelina Kozubek
zastępca członka Rady – Patrycja Nowosielska

Świętokrzyskie
członek Rady – Marcin Wróblewski
zastępca członka Rady – Arkadiusz Lech

Warmińsko-mazurskie
członek Rady – Aleksandra Horoszko
zastępca członka Rady – Filip Bulicki

Wielkopolskie
członek Rady – Dominik Olczyk
zastępca członka Rady – Wojciech Michalski

Zachodniopomorskie
członek Rady – Karol Mehal
zastępca członka Rady – Paula Jakubik

Wszystkim członkom i zastępcom członków Rady gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa