BohaterON w Twojej Szkole – zgłoś szkołę do projektu i pokaż, że pamiętasz!

ogólnopolska kampania bohaterON
ogólnopolska kampania bohaterON

Już blisko 2000 szkół i placówek zgłosiło swój udział w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole”. To część ogólnopolskiej akcji, w ramach której Polacy wysyłają kartki do Powstańców Warszawskich. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza przystąpienia do projektu dostępnego na stronie organizatora. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 października 2019 r. W akcję włączył się również Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowki.

„BohaterON w Twojej Szkole” to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Poprzednie edycje przedsięwzięcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów i nauczycieli, ale także całego społeczeństwa. W ramach trzech edycji akcji Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad pół miliona kartek i listów.

Celem kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukacja społeczeństwa, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku.

Zasady uczestnictwa w akcji

Szkoły mogą zgłaszać się do udziału w akcji do 2 października 2019 r. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza uczestnictwa dostępnego na stronie BohaterON.

W akcji wysyłania życzeń do Powstańców Warszawskich mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne.

Realizacja projektu

Wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania do projektu szkoła otrzyma również materiały edukacyjne. Zadaniem koordynatora akcji w szkole będzie zorganizowanie zajęć dotyczących Powstania Warszawskiego, których zwieńczeniem będzie akcja pisania kartek lub listów do Powstańców Warszawskich.

W tym roku organizatorzy nie udostępniają drukowanych, dedykowanych akcji pocztówek. Uczniowie mogą napisać do Powstańców listy, wykonać własnoręcznie kartki lub laurki bądź wysłać jakąkolwiek inną wybraną przez siebie pocztówkę/kartkę okolicznościową.

Kartki i listy z życzeniami (wraz ze sprawozdaniem) należy przesłać do 31 października 2019 r. na adres:

Fundacja Rosa,

ul. Ołtaszyńska 7,

53-010 Wrocław – z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA.

Każda szkoła, która weźmie udział w akcji i prześle do siedziby organizatora kartki lub listy z życzeniami dla Powstańców oraz sprawozdanie elektroniczne, otrzyma dyplom uczestnictwa i podziękowanie dla koordynatora. Najaktywniejsze placówki – wyróżniające się liczbą przesłanych pocztówek, poziomem artystycznym prac plastycznych bądź organizujących akcję pisania kartek dla całej społeczności lokalnej – otrzymają specjalne wyróżnienia.

Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów szkół do włączenia się w akcję!

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa