Spotkanie z ministrem edukacji narodowej

W czwartek 29 sierpnia gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz dyrektora generalnego MEN Sławomira Adamca.

Wizyta miała charakter roboczy – była okazją do omówienia bieżącej działalności naszego Ośrodka, do podzielenia się problemami, ale także sukcesami codziennej pracy. Ministra zainteresowały w szczególności sprawy dotyczące przygotowania nauczycieli do pracy z nowymi podstawami kształcenia w zawodach, efekty realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń” oraz standardy pracy z uczniem zdolnym. Rozmawialiśmy także o współpracy ORE z terenowymi placówkami doskonalenia nauczycieli oraz o postępach w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, m in. dotyczących tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć, e-materiałów do kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Gospodarzem spotkania była Marzenna Habib – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji; wzięli w nim udział także wicedyrektorzy i pracownicy ORE.

 

Od lewej: Bożena Witt-Mojsik– główna księgowa Ośrodka Rozwoju Edukacji, Grażyna Wiśniewska – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Marzenna Habib – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Dariusz Piontkowski – minister edukacji narodowej, Sławomir Adamiec – dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stanisław Zubek – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Iwona Ewa Zdunek – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa