Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)

MEN zaprasza na spotkanie informacyjne dnia 28 sierpnia 2019 r. dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 pt. „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ)”.

Szczegóły dot. spotkania pod linkiem.

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa