Warsztat pracy doradcy metodycznego – ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych

Propozycja ramowego programu szkolenia „Warsztat pracy doradcy metodycznego” przeznaczonego dla nowo powołanych doradców metodycznych została przygotowana przez Wydział Innowacji i Rozwoju ORE w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Program zawiera szczegółowe cele i treści 40-godzinnego szkolenia, wskazówki metodyczne oraz bibliografię pomocną w przygotowaniu i realizacji zajęć. Może on stanowić inspirację dla publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, które będą zatrudniać doradców metodycznych oraz przygotowywać ich do pełnienia tej roli.

Uzupełnieniem ramowego programu jest przykładowy scenariusz szkolenia „Warsztat pracy doradcy metodycznego”, który został udostępniony publicznym placówkom doskonalenia nauczycieli drogą mailową.
Warsztat pracy doradcy metodycznego. Ramowy program szkolenia dla nowo powołanych doradców metodycznych (pdf. 458,31 KB)

 

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa