Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

grafika dotycząca bezpieczeńtwa podczas letniego wypoczynku
grafika dotycząca bezpieczeńtwa podczas letniego wypoczynku

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wakacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na półmetku wakacji przypominamy zarówno o zachowaniu środków bezpieczeństwa, jak również informacjach, z jakimi warto zapoznać się w czasie wakacyjnego wypoczynku.

Rodzicom i dzieciom wyjeżdżającym na wakacje polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku” [pdf. 4,1 MB] opracowana przez MEN.

Warto pamiętać, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Szczególny nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży

Jeszcze przed wakacjami do kuratorów oświaty został skierowany list z prośbą o szczególny nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz pomoc organizatorom wypoczynku w sytuacjach kryzysowych. Przypomnieliśmy w nim także organizatorom o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą.

W tym roku służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, komendy policji, nadleśnictwa zadeklarowały również podjęcie działań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników wypoczynku.

Dodatkowo w czerwcu br. został podpisany „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”. Jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich pod namiotami. Sygnatariuszami Protokołu zostali: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji i organizacje harcerskie. W dokumencie zostały uzgodnione zasady i gotowe procedury postępowania służb w przygotowaniu obozów harcerskich, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników. Nakładają one konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję. To już kolejny rok współpracy pomiędzy resortami i organizacjami harcerskimi.

Najważniejsze informacje dla rodziców

Jak co roku MEN poleca również strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi. Są to m.in.:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. System powiadamiania ratunkowego. Numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej, zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.
  3. Informacje dla podróżujących. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na której znajdują się informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. W profilach krajów można znaleźć informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
  4. Rejestracja wyjazdu za granicę przezbezpłatny serwis „Odyseusz”. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będą mogły podjąć szybki kontakt czy odpowiednią pomoc.
  5. Mapa kąpielisk. Mapa, na której nanoszone są aktualne informacje o stanie kąpielisk w całym kraju.

Oganizatorzy wypoczynku letniego, kierownik wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, powinni mieć ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – działania służb państwowych i ratunkowych

Jak co roku o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dbają służby i inne formacje państwowe. Nie tylko intensyfikują kontrole, ale organizują również dodatkowe działania, które mają ograniczyć potencjalne zagrożenia.

Bezpieczne zachowania na drodze – działania policji

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji prowadzą funkcjonariusze policji. W tym roku policja uruchomiła „Mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2019”, na której prezentuje bieżącą liczbę i lokalizację wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. W ten sposób policja chce przemówić do wyobraźni kierowców i ograniczyć niebezpieczne zachowania drogowe.

Jak co roku policja informuje również o możliwości przeprowadzenia kontroli autobusów. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało wykaz punktów w kraju wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia kontroli autobusów. Wykaz punktów kontroli autobusów.

„Bezpieczny autokar” – kontrole Inspekcji Transportu Drogowego

Wraz z rozpoczęciem wakacji Inspekcja Transportu Drogowego po raz kolejny uruchomiła akcję „Bezpieczny autokar”, podczas której inspektorzy szczegółowo sprawdzają stan techniczny autobusów, czas pracy i trzeźwość kierowców. Kontrole są przeprowadzane także na wniosek rodziców i opiekunów wycieczek. W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym skontrolowano 1670 autokarów, zatrzymano 71 dowodów rejestracyjnych. Liczba kontroli prowadzonych przez ITD stale rośnie, dlatego rodzice lub opiekunowie powinni zgłosić autokar do kontroli najlepiej na kilka dni przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie, kontaktując się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.

„Bezpieczny piątek” – akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

O bezpieczeństwo podczas wakacji zadbała także Straż Ochrony Kolei (SOK) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która częściej kontroluje służbowe przejścia na mostach i wiaduktach oraz tzw. „dzikie przejścia”, by zapobiec wkraczaniu na tory szczególnie dzieci i młodzieży. Umundurowane patrole SOK prowadzą w pociągach regularne działania zapobiegające kradzieżom.

W tym roku kolejarze rozpoczęli akcję „Bezpieczny piątek”. To dodatkowe kontrole zachowań kierowców, rowerzystów i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach projektu #ŻółtaNaklejkaPLK w każdy wakacyjny piątek pracownicy Polskich Linii Kolejowych wspólnie z policją i SOK  informują kierowców o zasadach przekraczania torów.

„Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu” – film Specjalnej Grupy Płetwonurków RP

Specjalna Grupa Płetwonurków RP przygotowała film „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu”. Materiał zawiera szereg informacji, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i właściwie reagować w sytuacji zagrożenia. Widzowie znajdą także wiele wskazówek, jak w odpowiedni sposób ratować tonącą osobę, by nie narażać własnego życia lub zdrowia.

Film „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu” został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa