XXV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – 1 czerwca 2019

Wystąpienie wicedyrektora ORE S. Zubka podczas XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Wystąpienie wicedyrektora ORE S. Zubka podczas XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

W sobotę, jak co roku w Dzień Dziecka, odbyło się XXV posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Myślą przewodnią tegorocznych obrad były losy parlamentarzystów II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej i okupacji. Temat nawiązywał do ubiegłorocznej sesji, poświęconej posłom Sejmu Ustawodawczego. Na udział w SDiM w tym roku zdecydowały się aż 453 dwuosobowe zespoły. Te z nich, które przeprowadziły najciekawsze badania oraz zrealizowały rekrutacyjny plan działań, zostały zaproszone na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sesję zainaugurował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad spotkał się z młodzieżowymi marszałkami: Aleksandrą Bidą z III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, Piotrem Polakowskim z Prywatnego LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie i Michałem Warzechą z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wyraził wdzięczność nauczycielom, którzy każdego roku wspierają uczniów w przygotowaniu projektów konkursowych. Uczestnicy SDiM mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego przez siebie posła w celu przybliżenia jego postaw swojej społeczności lokalnej. – Poznawanie historii własnego kraju, losów jego wybitnych obywateli jest niezmiernie ważne. Młodzi ludzie są odpowiedzialni za to, jakie wnioski wyciągną z historii dla działań podejmowanych dziś i w przyszłości – powiedział wiceminister edukacji.

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Stanisław Zubek przybliżył w swoim wystąpieniu losy najważniejszych osobistości spośród 1700 osób sprawujących urząd posła podczas wszystkich kadencji Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej. Przypomniał, że podczas II wojny światowej zginął co czwarty poseł i senator: około 200 z nich straciło życie w niemieckiej strefie okupacyjnej, a około 100 w sowieckiej.
─ Obserwuję Wasze działania i wiem, że jeżeli będziecie pamiętać o dziejach ojczystych, Wy również możecie zrobić dla naszego kraju i dla nas wszystkich coś dobrego, ważnego, pięknego ─ zaapelował do młodych uczestników posiedzenia.

Pełny tekst przemówienia wicedyrektora ORE (pdf. 437 KB)

„Dobro dziecka to poszanowanie Waszej godności” ─ mówił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, przytaczając słowa Janusza Korczaka jako prekursora działań na rzecz dzieci. Wybitny lekarz, pedagog i pisarz żył w tych samych czasach, co parlamentarzyści II RP, i podzielił los wielu z nich, ginąc w obozie zagłady w Treblince.

Z kolei zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma zaznaczył, że dzięki temu przedsięwzięciu Sejmu jest możliwe poznawanie historii Polski w sposób twórczy i ciekawy. – W moim przekonaniu uczenie się tylko dla stopni lub z konieczności nie daje tak dużej satysfakcji, jak odkrycie i zrozumienie istoty zagadnienia poprzez działanie na rzecz innych, a tego właśnie mieliście szansę doświadczyć w tym projekcie – powiedział.

Następnie głos zabrał Piotr Wasilewski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP (RDiM) przy Ministrze Edukacji Narodowej, który wspomniał znaczenie dla demokratycznych przemian w naszej Ojczyźnie pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II, której czterdziestą rocznicę obchodzimy w tym roku. Zachęcał do tworzenia Młodzieżowych Rad Uczniowskich w tych gminach, w których one jeszcze nie funkcjonują, aby zyskać możliwość do włączania się w wiele młodzieżowych inicjatyw obywatelskich. Wspomniał tu o planowanym projekcie „Przerwany Marsz” polegającym na wspólnej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 przez uczniów oraz osoby, które przeżyły II wojnę światową, dla szczególnego uczczenia 80. rocznicy wybuchu wojny.

Piotr Wasilewski dziękował młodzieży za wspólne bicie „Rekordu dla Niepodległej”. W ramach tej akcji 4 867 937 uczniów w tym samym czasie odśpiewało „Mazurka Dąbrowskiego” w setną rocznicę odzyskania niepodległości. ─ To ważne, byśmy nie zostali sami ze swoimi smartfonami (…) ─ zachęcał do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. ─ Jest w nas siła i to od nas zależy los Najjaśniejszej Rzeczypospolitej ─ zakończył swoje wystąpienie przewodniczący RDiM.

W kolejnej części posiedzenia porządek obrad przewidywał pytania do ministra edukacji narodowej przygotowane przez młodzieżową Komisję sejmową, projekt Uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej oraz dyskusję nad tym projektem. W sprawie przyjęcia Uchwały po uwzględnieniu poprawek głosowało 441 posłów: za przyjęciem było 306 głosów, przeciw ─ 83 głosy, 52 posłów wstrzymało się od głosu. Projekt Uchwały został przyjęty na XXV Sesji SDiM.

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny skierowany do uczniów w wieku 13–17 lat, za którego realizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej –Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. Kolejnym sesjom nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie prowadzonego przez posłów Sejmu RP Zespołu Organizacyjnego, który ustalił zasady rekrutacji obowiązujące do XII sesji. Od XIII sesji prace związane z organizacją projektu przejęła Wszechnica Sejmowa. Co roku 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski bierze udział w sesji plenarnej, która odbywa się 1 czerwca w Sali Posiedzeń Sejmu. Poprzedza ją proces wyłaniania uczestników oraz posiedzenie komisji problemowej, w którym udział biorą po dwa najwyżej ocenione zespoły z każdego województwa. Głównym celem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest promowanie postaw obywatelskich wśród młodych osób, przybliżenie im zasad funkcjonowania demokracji parlamentarnej, a także zachęcenie do podjęcia działań związanych z bieżącym tematem sesji.

Wystąpienie wicedyrektora ORE S. Zubka podczas XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
wystąpienie Stanisława Zubka – wicedyrektora ORE
głosowanie nad projektem Uchwały SDiM
tablica elektroniczna wyświetlająca porządek obrad - punkt 2 porządku dziennego posiedzenia SDiM w dniu 1 czerwca 2019 r.
widok z góry na salę sejmową
widok ogólny sali sejmowej
przemówienie przewodnczącego Rady Dzieci i Młodzieży Piotra Wasilewskiego
widok z góry na salę sejmową
widok sali sejmowej - przemawia Stanisław Zubek – wicedyrektor ORE
wystapienie zastępby prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusza Szpytmy
przemówienie Rzecznika Praw Dziecka Mikołąja Pawlaka
widok ogólny sali plenarnej sejmu
wystąpienie wiceministra edukacji Macieja Kopcia
młodzieżowy Marszałek Michał Warzecha uroczyście inauguruje XXV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otwiera posiedzenie Sejmu

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa