Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, edycja VI

Serdecznie zapraszamy szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w szóstej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Adresaci konkursu

Do udziału zachęcamy wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzące kształcenie zawodowe.

Cel konkursu

Chcemy wyłonić oraz promować szkoły i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Czas trwania konkursu: maj – sierpień 2019 r.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia do dnia
1 lipca 2019 r. Szkoła może przesłać więcej niż jeden formularz, pod warunkiem że w każdym formularzu będzie przedstawiony inny obszar zawodowy.

Szczegóły konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” znajdują się w Regulaminie.

Kontakt
Andrzej Brzozowski
telefon: (22) 345 37 13
(22) 345 37 00 wew. 206
e-mail: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa