Kampania i konkurs „Kolejowe ABC”

Logo kampanii kolejowe ABC
Logo kampanii kolejowe ABC

„Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania jest realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego i współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

W ramach kampanii ogłoszono konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych z klas IV–VI z całej Polski. Zadaniem uczniów jest zbieranie punktów w grze mobilnej „Kolejowe ABC” dla swojej klasy. Wygra ta klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów. Główną nagrodą jest udział w pięciodniowej zielonej szkole w Bieszczadach w terminie 20–24 maja 2019 r.

 

Więcej informacji o konkursie

 

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa