VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Logo POlskiego komitetu Normalizacyjnego
Logo POlskiego komitetu Normalizacyjnego

15 marca 2019 r. odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod hasłem „Normy + miasto = Smart City”. Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju. Wydarzenie organizują Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konferencja ma na celu m.in.:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych w kontekście wprowadzenia normalizacji w nowych podstawach programowych nauczania w szkołach zawodowych.

Podczas konferencji odbędzie się również gala wręczenia nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”. Już po raz piąty zostanie też nadany honorowy tytuł „Promotora Edukacji Normalizacyjnej”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Program VIII konferencji

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w EuroCentrum Office Complex, Al. Jerozolimskie 134, budynek BETA, 1 piętro.

Patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa