23 lutego 2019 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Kiedyś była nazywana chorobą afektywną, dzisiaj zaliczamy ją do zaburzeń nastroju. Depresja – niezależnie od nazwy towarzyszy kolejnym pokoleniom. Okazywaniu solidarności z chorymi, oswajaniu tematu chorób psychicznych oraz rozpowszechnianiu działań mających na celu wspieranie podejmowania leczenia ma służyć obchodzony 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Podręczniki klasyfikacji zaburzeń psychicznych szczegółowo opisują kategorie diagnostyczne depresji (DSM-5, ICD-10). Pamiętajmy jednak, że występuje szereg zaburzeń zawierających ich elementy, które także utrudniają codzienne funkcjonowanie i mogą być źródłem cierpienia. Są to ważne zagadnienia, ponieważ depresja jest chorobą, która może powracać. Dotyka ona zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Coraz częściej dotyczy coraz młodszych pacjentów, dlatego szczególnie zachęcamy do zapoznawania się z materiałami opisującymi symptomy pogorszenia nastroju i funkcjonowania. „Prawie 40% nastolatków odczuwa powtarzające się dolegliwości o podłożu psychicznym lub somatycznym. Najczęściej notowane jest uczucie zdenerwowania i rozdrażnienia (złego humoru), a na trzecim – bóle głowy”[1].

Zachęcamy do zaangażowania się w działania profilaktyczne opisane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020.

[1] Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (2017), „Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce”, Warszawa, s. 125.

Publikacje ORE poruszające temat depresji:

Strony internetowe innych instytucji prowadzących kampanie społeczne w zakresie radzenia sobie z depresją:

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa