Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli – bezpieczeństwo informacyjne

Nowa publikacja WRKK jest propozycją wsparcia nauczycieli przygotowujących lokalnie szkolenie skierowane do nauczycieli pracujących w oświacie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach.

Autorzy proponują podział treści szkolenia na dwie części: część wstępną i część główną. W części wstępnej proponowane treści obejmują przede wszystkim wiedzę nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. W części głównej szkolenie dotyczy bezpośredniej pracy z uczniami, czyli podniesienie kompetencji pedagogicznej uczestników.

Autorzy określają realistycznie liczbę godzin stacjonarnych i online wymaganych do realizacji programu. Podane adresy zasobów edukacyjnych mogą być przydatne w pracy z nauczycielami i z uczniami. Wiele z nich to obszerne i atrakcyjne materiały multimedialne dla nauczyciela, ucznia i dla rodzica. Fragmenty dużych zasobów mogą być wykorzystywane, zarówno w części wstępnej, jak i w części głównej kursu. Poznanie zasobów przez prowadzących zapewni im dużą swobodę wyboru materiałów do wykorzystania podczas prowadzenia kursów oraz daje bogaty materiał dla uczestników, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Ramowe programy nie tylko wskazują sposoby prowadzenia kursów na temat bezpieczeństwa cyfrowego, lecz także podkreślają podmiotowość uczestników kursów poprzez wskazanie czasu i miejsca na wzajemne dzielenie się doświadczeniami, dyskusję, wspólne rozwiązywanie problemów i dylematów w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że publikacja ta stanie się wsparciem dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce.

Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach na I, II i III etapie edukacyjnym

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa