Niebanalnie o giełdzie

Fundacja GPW zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, matematyka) do udziału w nowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Niebanalnie o giełdzie”.

Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, a partnerami – Giełda Papierów Wartościowych (GPW) oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego oraz ośrodki akademickie, w których realizowane będą lokalne szkolenia.

Uczestnictwo w projekcie „Niebanalnie o giełdzie” umożliwi:

 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym;
 • zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych;
 • stworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji;
 • wymianę doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami;
 • wykorzystanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (podręcznik „Niebanalnie o giełdzie”) oraz dla klas (gry edukacyjne);
 • wzięcie udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycie atrakcyjnych nagród;
 • dostęp do materiałów edukacyjnych online – filmu edukacyjnego i scenariuszy lekcji.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” obejmuje cztery rodzaje działań.

 1. LOKALNE SZKOLENIA

W roku szkolnym 2018/2019 w wybranych miastach odbędzie się 10 edycji szkolenia. Każde szkolenie zawierać będzie 3 wykłady merytoryczne („Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę”, „Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych”, „Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe”) oraz warsztat metodyczny „Jak efektywnie uczyć ekonomii?”.

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały edukacyjne (podręczniki, gry edukacyjne), a także sami stworzą nowe narzędzia dydaktyczne.

Harmonogram szkoleń w roku szkolnym 2018/2019:

 • 12–13 stycznia, Warszawa (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 1–2 lutego, Katowice (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • 2–3 lutego, Kraków (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • 2–3 marca, Warszawa (Giełda Papierów Wartościowych)
 • 29–30 marca, Wrocław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • 30–31 marca, Łódź (Uniwersytet Łódzki)
 • 6–7 kwietnia, Poznań (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • 27–28 kwietnia, Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • 24–25 maja, Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • 25–26 maja, Gdańsk (Politechnika Gdańska)
 1. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne odbędzie się w czerwcu 2019 r. w siedzibie GPW w Warszawie. Uczestnicy konferencji wezmą udział w wykładach i/lub warsztatach na temat rynku kapitałowego i zapoznają się z raportem podsumowującym projekt. Rozstrzygnięty zostanie wówczas także konkurs na scenariusz lekcji.

 1. KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI

Projektowi towarzyszyć będzie konkurs dla nauczycieli na najciekawszy autorski scenariusz lekcji o rynku kapitałowym. Konkurs będzie trwał od lutego do maja 2019 r.

Komisja konkursowa przyzna trzy pierwsze miejsca oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na ogólnopolskiej konferencji w czerwcu 2019 r.

 1. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie” powstaną materiały edukacyjne (film edukacyjny oraz scenariusze lekcji o rynku kapitałowym), które będzie można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu.

W ten sposób również osoby, które nie wezmą udziału w lokalnych szkoleniach, będą mogły skorzystać z narzędzi pomocnych do prowadzenia lekcji zawierających treści ekonomiczne.

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zapisów na szkolenia

Konkurs został przedłużony do 20 maja 2019 roku. 

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa