Zapowiedź konferencji „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Konferencja podsumuje wyniki badań diagnozujących potrzeby profilaktyczne szkół i realizację profilaktyki szkolnej oraz będzie stanowić forum dyskusji o kierunkach i formach działań w celu jej ulepszenia.

Poruszane w ramach konferencji zagadnienia w dużej mierze będą dotyczyć roli psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodziców oraz instytucji i pracowników wspierających szkołę w systemie profilaktyki szkolnej i zmierzać do integracji działań podmiotów i osób, którym zależy na zdrowiu młodzieży.

Zachęcamy do udziału w wykładach, warsztatach i sesjach tematycznych prowadzonych przez specjalistów zajmujących się profilaktyką w Polsce, USA, Niemczech i innych krajach.

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2018 r. w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa