Wspólny projekt ORE i ZUS!

Wystąpienie Prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezes ZUS
Wystąpienie Prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezes ZUS

15 listopada 2018 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Warszawie odbyło się szkolenie współorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i doradców zawodowych z całej Polski. Szkolenie otworzyła prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, która w swoim wystąpieniu podkreśliła konieczność upowszechniania wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród uczniów.  W imieniu Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji głos zabrała Grażyna Kurowska, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze scenariuszami zajęć „Lekcje z ZUS”, które szczegółowo omawiali koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS: Emil Wratny z I Oddziału i Monika Pawłowska z III Oddziału ZUS w Warszawie. Podczas spotkania Marta Koch-Kozioł z Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE zaprezentowała produkty projektów z obszaru doradztwa zawodowego, podkreślając, że scenariusze opracowane przez ZUS są ściśle powiązane z treściami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie doradztwa zawodowego i mogą być realizowane w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego przez wszystkich nauczycieli i specjalistów.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, mogli również skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Porozumienie podpisane przez ORE i ZUS we wrześniu br. zakłada dalszą, długofalową współpracę. Zaplanowane są kolejne szkolenia ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół i doradców zawodowych.

 

Wystąpienie Prof. Gertrudy Uścińskiej, Prezes ZUS
Prezentacja wyników sondy ulicznej dot. wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych
Omówienie projektu "Lekcje z ZUS"

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa