Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”

wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom

28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

W tym roku po raz pierwszy o to zaszczytne wyróżnienie mogły ubiegać się przedszkola.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

 • przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Beatę Nawrocką, starszego specjalistę w DWKI;
 • Dorotę Skrzypek, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty;
 • Magdalenę Zarębską-Kuleszę, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;
 • Małgorzatę Duras, Dyrektora Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
 • Joannę Mostowską, Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, Urząd Miasta
  w Łowiczu;
 • Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
 • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Agnieszka Ludwin w imieniu Anny Zalewskiej powitała nagrodzone przedszkola i szkoły.

Valentina Todorovska-Sokołowska omówiła procedurę nadawania krajowych certyfikatów. Dyrektor Marzenna Habib podziękowała Krajowemu koordynatorowi oraz Zespołowi za skuteczne upowszechnianie programu w Polsce.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom Agnieszka Ludwin
i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dołączyły one do grona 246 placówek, które już posiadają Krajowy Certyfikat.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom oraz wojewódzkim i rejonowym koordynatorom, którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

Lista przedszkoli i szkół, które otrzymały Krajowy Certyfikat w 2018 r.:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (lubelskie)
 2. Szkoła Podstawowa nr 28 przy Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze (lubuskie)
 3. Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej (łódzkie)
 4. Przedszkole nr 13 w Skierniewicach (łódzkie)
 5. Przedszkole nr 5 „Jaś i Małgosia” w Łowiczu (łódzkie)
 6. Przedszkole Integracyjne nr 10 „Pod Świerkami” w Łowiczu (łódzkie)
 7. Przedszkole nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach (łódzkie)
 8. Przedszkole nr 7 w Łowiczu (łódzkie)
 9. Przedszkole nr 5 w Skierniewicach (łódzkie)
 10. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim (łódzkie)
 11. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej (łódzkie)
 12. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej (łódzkie)
 13. Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych (małopolskie)
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Czyżówce (małopolskie)
 15. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce (małopolskie)
 16. Przedszkole nr 12 w Nysie (opolskie)
 17. Publiczne Przedszkole w Pokrzywnicy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokrzywnicy (opolskie)
 18. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu (opolskie)
 19. Publiczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Pokrzywnicy (opolskie)
 20. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu (opolskie)
 21. Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej (podkarpackie)
 22. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze (podkarpackie)
 23. Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu (podkarpackie)
 24. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie (podkarpackie)
 25. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 „Słoneczna Kraina” w Starogardzie Gdańskim (pomorskie)
 26. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku (pomorskie)
 27. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach (pomorskie)
 28. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie (śląskie)
 29. Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach (śląskie)
 30. Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu (śląskie)
 31. Przedszkole Miejskie nr 18 w Sosnowcu (śląskie)
 32. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie (śląskie)
 33. Przedszkole nr 19 w Mysłowicach (śląskie)
 34. Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej w Będzinie (śląskie)
 35. Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach (śląskie)
 36. Przedszkole Miejskie nr 34 w Sosnowcu (śląskie)
 37. Miejskie Przedszkole nr 75 im. Jana Brzechwy w Katowicach (śląskie)
 38. Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie (śląskie)
 39. Przedszkole nr 7 im. „Skarbnikowa Willa” w Czerwionce-Leszczynach (śląskie)
 40. Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach (śląskie)
 41. Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach (śląskie)
 42. Przedszkole Miejskie nr 51 w Sosnowcu (śląskie)
 43. Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu (śląskie)
 44. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie (śląskie)
 45. Zespół Szkół nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
 46. Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Piekarach Śląskich (śląskie)
 47. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku (śląskie)
 48. Zespól Szkół nr 6 w Tychach (śląskie)
 49. X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach (śląskie)
 50. Przedszkole „Bajkowy Dom” w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
 51. Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
 52. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
 53. Przedszkole nr 13 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
 54. Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
 55. Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
 56. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku (warmińsko-mazurskie)
 57. Przedszkole Miejskie nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszu (warmińsko-mazurskie)
 58. Miejskie Przedszkole „Ekoludki” w Ełku (warmińsko-mazurskie)
 59. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
 60. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
 61. Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
 62. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach (warmińsko-mazurskie)
 63. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Poznaniu (wielkopolskie)
 64. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu (zachodniopomorskie)
otwarcie konferencji Bozena Jodczyk Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole
powitanie uczestników przez Wicedyrektor ORE Marzennę Habib
wystąpienie Zastępcy Dyrektora DWKI MEN Agnieszki Ludwin
wystąpienie prof. Barbary Woynarowskiej
wystąpienie Krajowego Koordynatora Programu PPZ i SzPZ Valentiny Todorovskiej - Sokołowskiej
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wręczenie Krajowego Certyfikatu laureatom
wystąpienie Kierownika WWP Doroty Macander

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa