Porozumienie o współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie #ALERTRCB

W dniu 24 września 2018 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

RCB i ORE podjęli wspólną inicjatywę o charakterze edukacyjnym, której celem jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”.

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znacznym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert.

Więcej informacji https://rcb.gov.pl/alertrcb/

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa