Konferencja „Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów”

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów”, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Konferencja realizowana w ramach projektu Euroguidance ma na celu wsparcie metodyczne w zakresie tematyki rozwoju kompetencji wyróżniającej, uzdolnień i kreatywności uczniów. W ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego rolą szkoły jest wspieranie uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę, a także przygotowanie do dalszego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych cech, potrzeb, możliwości, zainteresowań i talentów.

Spotkanie adresowane jest do doradców zawodowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

Miejsce konferencji: Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1b Warszawa

Wykonawca zapewnia nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 200 zł. brutto.

Rekrutacja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego

Ramowy program konferencji

 

Logotypy: erasmus+, Euroguidance, Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa