Seminarium dla nauczycieli „System ochrony klientów usług finansowych w Polsce” w ramach II edycji World Investor Week 2018 – Światowego Tygodnia Inwestora

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) zaprasza nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami finansowymi na seminarium „System ochrony klientów usług finansowych w Polsce”. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z systemem ochrony klientów usług finansowych, w tym inwestorów, a także funkcją i rolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Rzecznika Finansowego (RzF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Seminarium odbędzie się 4 października 2018 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego do 1 października 2018 r.

Rejestracja

Udział w seminarium jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz publikacje edukacyjne.

 

Przydatne linki:

World Investor Week

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)

 

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa