Konferencja „Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?”

20 września w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) spotkali się dyrektorzy szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty oraz przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), by porozmawiać o prowadzeniu procesu kształcenia i wychowania w szkole. W konferencji uczestniczyli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć.

– Chcemy dalej być razem z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi przy wdrażaniu zmian i odpowiadać za proces dydaktyczny – zadeklarowała minister Anna Zalewska. – Jesteśmy nie tylko po to, by tworzyć przepisy, nie tylko mówić, że są to dobre przepisy, [które] mają odpowiadać na potrzeby dzieci, ale również musimy być przy ich wdrażaniu. Rekomendować, monitorować i być wsparciem. Od trzech lat mamy kuratoria z prawdziwego zdarzenia, prawdziwy nadzór pedagogiczny – podkreśliła Szefowa MEN.

Spotkanie rozpoczął prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, który wygłosił wykład dotyczący tożsamości polskiej szkoły i sylwetki jej absolwenta. Następnie Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła wyniki badań edukacyjnych dotyczący postawy uczniów wobec szkoły. Z kolei Iwona Turowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie, zaprezentowała dobre praktyki przy układaniu planów lekcji.

W tej części konferencji głos zabrała także Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu, odwołując się do wyników badań przeprowadzonych przez IBE, wskazała postulaty i rekomendacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli odnośnie do „zadawania” i „odrabiania” prac domowych. Okazuje się, że choć 55% badanych uważa, że praca domowa jest zdecydowanie koniecznym elementem procesu edukacyjnego, to większa częstotliwość zadawania prac domowych nie wpływa na większą efektywność nauczania.

– Rozwiązania są po stronie szkoły. Szkoła może czerpać z najlepszych doświadczeń, z badań naukowych, i wprowadzać rozwiązania, które jej zdaniem będą najsensowniejsze – powiedziała dyrektor ORE.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o nowej podstawie programowej oraz ramowych planach nauczania.

Emilia Różycka, naczelnik wydziału Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN, omówiła zmiany w tygodniowych wymiarach godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI i VII–VIII ośmioletniej szkoły podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej.

Szczegółowo o podstawach programowych kształcenia ogólnego opowiedzieli eksperci – Witold Anusiak, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu (chemia) oraz dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (język obcy nowożytny).

Dyskusję podsumował wiceszef MEN Maciej Kopeć, który zwrócił szczególną uwagę na wyniki badań edukacyjnych dotyczących postawy rodziców oraz uczniów wobec szkoły i nauczycieli.

– Cieszę się, że podczas konferencji wysłuchaliśmy praktyków. Oczekiwania wobec szkoły łączą się także z innymi oczekiwaniami związanymi z przemianami cywilizacyjnymi – wskazał wiceminister edukacji.

 

Wideorelacja z konferencji.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
Wiceminister Edukacji Maciej Kopeć
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Jadwiga Mariola Szczypiń
Uczestnicy spotkania

 

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa