Przegląd twórczości artystycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konkurs MEN

fot.men.gov.pl
fot.men.gov.pl

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego przygotowania koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego.

Termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

Termin składania ofert mija we wtorek, 28 sierpnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa