Kształtowanie kompetencji kluczowych – dobre praktyki

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami opracowanymi przez uczestników projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”. Opisują oni dobre praktyki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów. Naszym celem jest upowszechnienie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez kadrę kierowniczą szkół i przedszkoli.

Mamy nadzieję, że staną się one dla Państwa inspiracją. Autorom dziękujemy za podzielenie się z nami doświadczeniem!

Poniżej zestawienie placówek, w których prowadzone były opisane działania:

 

 

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa