Konkursy MSZ dla szkół z okazji 25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursach upamiętniających 25. rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Organizowane są trzy konkursy:

  • Konkurs plastyczny dla uczniów klas I–VI szkoły podstawowej,
  • Konkurs na plakat edukacyjny dla uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej (indywidualnie lub w zespołach),
  • Konkurs na esej dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Dla laureatów i ich nauczycieli przewidziane są nagrody. Szkoły laureatów otrzymają zaś honorowe dyplomy Ministra Spraw Zagranicznych.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem, stanowiącymi załączniki do regulaminów konkursów, należy przesyłać w terminie od 30 października do 19 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres e-mail dpopc.sekretariat@msz.gov.pl lub numer telefonu (22) 523 9319.

Więcej informacji i regulaminy konkursów

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa