Ramowy program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli

Zachęcamy do zapoznania się z ramowym programem szkoleniowo-doradczym wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych zrealizowanych w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Głównym celem załączonego programu jest przygotowanie dyrektorów, wicedyrektorów
i innych osób pełniących funkcje kierownicze w placówce do planowania i organizowania pracy szkoły/przedszkola w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Mamy nadzieję, że program będzie źródłem inspiracji i że często będą go Państwo wykorzystywać w swej pracy.

 

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa