Województwo świętokrzyskie przywitało uczestników kolejnego spotkania!

Praca w grupach.
Praca w grupach.

28 maja 2018 r. rozpoczęło się trzydniowe szkolenie w Kielcach dla reprezentantów województwa świętokrzyskiego. Grupa aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach w ramach poszczególnych modułów. Duży entuzjazm wzbudziła część dotycząca konstruowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Podczas spotkania omawiano także kwestie związane z prowadzeniem diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkole.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

 

Praca w grupach.
Uczestnicy określają potrzeby szkoły w zakresie doradztwa zawodowego

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa