Województwo pomorskie przywitało doradców

ćwiczenie aktywizujące uczestników
ćwiczenie aktywizujące uczestników

W Gdańsku w dniach 18–20 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie osób zajmujących się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych. Reprezentanci powiatów zapoznali się z modułami szkoleniowym, w tym m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zmian w kształceniu zawodowym. Liczne zadania i ćwiczenia aktywizujące motywowały grupę do wytężonej pracy.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.

praca w grupach
ćwiczenie aktywizujące uczestników
koło wartości
omówienie celu modułu
WSDZ – wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa