Uczniowie z rodzin migracyjnych – diagnoza szkolna

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją Wydziału Wychowania i Profilaktyki – „Rozpoznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Diagnoza szkolna”. Dorota Macander i Valentina Todorovska-Sokołowska wskazują w niej potrzebę uwzględniania sytuacji i możliwości uczniów z rodzin migracyjnych w diagnozie szkolnej i planowaniu działań wychowawczych oraz profilaktycznych. Autorki przedstawiają również propozycję narzędzi diagnostycznych, które szkoły mogą wykorzystać w ogólnym badaniu potrzeb i zagrożeń w środowisku szkolnym.

Rozpoznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Diagnoza szkolna

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa