lektury.gov.pl

lektury.gov.pl – portal ułatwiający bezpłatne zapoznawanie się z utworami literackimi będącymi na liście lektur szkolnych. Na platformie znajdzie się ponad 700 utworów – nowel, opowiadań, dramatów, wierszy, poematów czy powieści. Są wśród nich teksty obowiązkowe z programu podstawowego i rozszerzonego, jak również lektury uzupełniające. Wszystko, co trzeba zrobić, to odwiedzić w stronę lektury.gov.pl i wybrać z listy książkę, na której nam aktualnie zależy.

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa