Zaproszenie do uczestnictwa w ogólnopolskim spotkaniu konsultacyjnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych oraz pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na trzy ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, które odbędą się w maju i czerwcu br . Celem spotkań jest wypracowanie rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza:

 1. Spotkanie dla dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego
  i doradców zawodowych – 29.05.2018
  Zgłoszenia do 23.05.2018 do godz.23:59
  program spotkania 29-05-2018 r. (pdf. 164 kB)
 2. Spotkanie dla dyrektorów i pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli – 5.06.2018
  Zgłoszenia do 30.05.2018 do godz.23:59
  program spotkania 05-06-2018 r. (191 kB)
 1. Spotkanie dla dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego
  i doradców zawodowych – 12.06.2018
  Rejestracja została zakończona (brak wolnych miejsc)
  program spotkania 12-06-2018 r. (pdf. 164 kB)

O zakwalifikowaniu się oraz o dokładnym programie spotkania powiadomimy uczestników
w późniejszym terminie.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w Warszawie w hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1b.

Zapewniamy zwrot kosztów podróży na podstawie przedłożonych biletów PKS/BUS lub PKP (bilet 2 klasy) lub innym środkiem transportu lub oświadczenia w przypadku podróży samochodem. Jeśli uczestnik przyjedzie własnym samochodem, otrzyma zwrot kosztów w wysokości ceny biletu PKP 2 klasy na danej trasie. Jeden uczestnik może otrzymać zwrot kosztów podroży w kwocie nie większej niż 200 zł brutto.

Przednocleg przewidziany jest  dla osób dojeżdżających na spotkanie powyżej  50 km od Warszawy.

Spotkania są organizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa