Spotkanie informacyjne „Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń”– 15 czerwca 2018 r. (Przedłużenie terminu naboru do 11 czerwca 2018)

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w „Modelu szkoły ćwiczeń”.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną efekty prowadzonego pilotażu, w szczególności wypracowane produkty projektu, działania szkół, a także wyniki badań, uzyskane wnioski oraz rekomendacje.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z rolą i miejscem szkół ćwiczeń w Krajowym Systemie Doskonalenia Nauczycieli. Zaprezentowane zostaną także informacje dotyczące ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogólnopolskiego konkursu w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarówno osoby biorące udział w pilotażu, jak i zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie ORE.

Termin rejestracji na spotkanie upływa 11 czerwca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa