Konferencja „Praktyczne i prawne aspekty realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)”

Fot. Fotolia.com
Fot. Fotolia.com
Fot. Fotolia.comFot. Fotolia.com

Zapraszamy na konferencję „Praktyczne i prawne aspekty realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD), która odbędzie się 22 marca 2018 r. w ORE (Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa).

Cele konferencji:

  • upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wczesnego wspomagania dla rozwoju małego dziecka;
  • poszerzanie wiedzy na temat wpływu rodziny na proces wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, w tym rozwiązania europejskie i lokalne;
  • doskonalenie umiejętności w zakresie współpracy z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością;
  • prezentacja działań szkoleniowych liderów ds. WWRD upowszechniających wiedzę o WWRD w regionach;
  • upowszechnienie sprawdzonych rozwiązań w zakresie realizacji WWRD na terenie placówek oświatowych – prezentacja dobrych praktyk.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i specjalistów szkół i placówek systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły ds. WWRD lub powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze realizujące program „Za życiem”.

Konferencję organizuje Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki.

Rejestracja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

Harmonogram konferencji (pdf.151 KB)

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa