VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

16 marca 2018 r. odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” pod hasłem „Normy w ochronie środowiska”. Patronami konferencji są Minister Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska. Wydarzenie organizują Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Celem konferencji jest między innymi:

  • upowszechnianie przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym wśród młodego pokolenia;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Podczas konferencji odbędzie się również gala wręczenia nagród laureatom
VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”. Ponadto już po raz czwarty zostanie nadany honorowy tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby zgłosić się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Konferencja odbędzie się 16.03 br. w EuroCentrum Office Complex budynek BETA,
1 piętro, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

Program konferencji

Plakat

 

Organizatorzy konferencji:
logotypy: pkn oeiizk

Patroni honorowi:

patroni honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, OEIIZK, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Praktycznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Patroni medialni:

patroni medialni: pkn, oeziik

 

 

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa