Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, realizowane z ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, których celem będzie przedstawienie:

  • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;
  • działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Planujemy organizację dwóch spotkań w dniach: 26/2/2018 r. (poniedziałek) w Warszawie oraz 28/2/2018 r. (środa) we Wrocławiu, w godz. 10.30 – 16.00.

Rejestracja na ww. spotkania możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą poniższych linków do systemu rejestracyjnego ORE.

Rejestracja na spotkanie w Warszawie

Rejestracja na spotkanie we Wrocławiu

Uprzejmie informuję, że organizatorzy zapewniają dydaktykę i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa