Konkurs „Z programowaniem za pan brat”

Programowanie, projekt edukacyjny, innowacyjne nauczanie to słowa-klucze naszego konkursu. Wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy I–VII), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej, zapraszamy do udziału w konkursie „Z programowaniem za pan brat”. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i polega na:

a) przygotowaniu, zrealizowaniu wraz z zespołem projektowym i opisaniu przez nauczyciela projektu edukacyjnego z zakresu programowania oraz zarejestrowaniu go w formie karty projektu wraz z wytworami powstałymi w trakcie jego realizacji w postaci grafik, gier, fotografii, filmów, opisów działań uczniowskich itp.

i/lub

b) opracowaniu zestawu minimum 10 scenariuszy zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych z zakresu programowania i zaprezentowaniu ich poprzez wypełnienie kart scenariuszy.

Na laureatów konkursu, którzy zrealizują projekt edukacyjny, czekają cenne nagrody: zestawy LEGO® MINDSTORMS® EV3 oraz Raspberry Pi 3 model B, gry Scottie Go!, zestawy Ozobot oraz Dash i Dot.

Autorzy zestawów scenariuszy otrzymają nagrody pieniężne, a ich prace zostaną opublikowane w formie poradnika dla nauczycieli.

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (pliki Word, skany PDF) w systemie zgłoszeniowym zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu:

a) projekty edukacyjne do dnia 30.09.2018 roku do godziny 23.55;

b) zestawy scenariuszy do dnia 15.06.2018 roku do godziny 23.55.

Dokumentacja konkursu:

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: konkurs@ore.edu.pl.

Czekamy na Państwa innowacyjne projekty edukacyjne i ciekawe scenariusze zajęć!

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa