Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji organizuje konferencję „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu”, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. w ORE, Aleje Ujazdowskie 28 w Warszawie.

Cele konferencji:

  • upowszechnianie idei edukacji włączającej uczniów z dysfunkcją słuchu,
  • zwiększenie kompetencji pracowników systemu oświaty w zakresie metod pracy z uczniem z zaburzeniami słuchu w edukacji włączającej,
  • prezentacja dobrych praktyk.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół i placówek, specjalistów ze szkół i placówek.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki (decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów naboru uczestników).

Rejestracja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa