Festiwal Frankofonii 2018

Organizowany od 2012 r. Festiwal Frankofonii to seria koncertów, pokazów filmów, przedstawień teatralnych, spotkań literackich oraz inicjatyw edukacyjnych i językowych, obrazujących całe bogactwo kultur francuskiego obszaru językowego na pięciu kontynentach. Tegoroczny Festiwal odbywa się w całej Polsce od 1 do 31 marca.

Jego współorganizatorami są placówki dyplomatyczne: Belgii, Demokratycznej Republiki Konga, Francji, Kanady, Luksemburga, Libanu, Maroka, Rumunii, Szwajcarii, Walonii-Brukseli, Senegalu oraz dwa instytuty: Instytut Francuski w Polsce i Rumuński Instytut Kultury.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa