Etap 2. Nabór na autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w PPKZ

Poszukujemy autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Zapraszamy do udziału w naborze nauczycieli oraz przedstawicieli rynku pracy.

Lista zawodów

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kształcenie i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: do 12 lutego 2018 r. do godziny 10.00

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa