Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty” otwierającą cykl szkoleń z tego obszaru, która odbędzie się 16 lutego 2018 r. w ORE, Aleje Ujazdowskie 28 w Warszawie.

Cele konferencji:

  • podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty;
  • zwiększenie wiedzy na temat efektywności wdrażania edukacji włączającej w szkołach i placówkach oraz budowania współpracy i wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych;
  • zapoznanie z kierunkami najważniejszych zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących edukacji włączającej oraz z dobrymi praktykami w obszarze realizacji idei edukacji włączającej w szkołach.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli  placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół i placówek, specjalistów ze szkół i placówek.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki.

Rejestracja na konferencję.

harmonogram-edukacja-wlaczajaca-16.02.2018

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa