Zaloguj się! Rusza nowy kurs e-learningowy

Modern television streaming
Modern television streaming

15 listopada rozpoczynamy kolejną edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”.

Adresatami kursu są pracownicy instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły: poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, a także osoby pełniące funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE), liderzy szkolnych zespołów przedmiotowych i inni nauczyciele, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniami.

Kurs e-learningowy trwa 60 godzin i składa się z czterech modułów:

  • Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?
  • Dydaktyka medialna, czyli jak komunikować się z nowymi mediami?
  • E-podręcznik w procesie nauczania – uczenia się
  • Warsztat pracy e-nauczyciela

Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się w sylabusie. Rejestrować się na kurs można na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Załączniki:

SYLABUS kursu

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa