Z gośćmi z Norwegii o kształceniu zawodowym i jego wpływie na rynek pracy

20 listopada 2017 r. odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkanie z szefami departamentów oraz doradcami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) ośmiu okręgów wschodniej Norwegii. Celem wizyty było lepsze poznanie organizacji i funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa zawodowego. Uczestników wizyty interesowała szczególnie współpraca pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami, a także zapewnienie jakości kształcenia oraz wpływ migracji wykwalifikowanych pracowników na politykę zawodową i rynek pracy.

Rozmawiano o wpływie zmodernizowanych programów nauczania na atrakcyjność szkolenia zawodowego dla młodzieży, na rekrutację praktykantów w zawodach oraz na wysokość wynagrodzeń. Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron przedstawiła norweskim gościom nową strukturę szkolnictwa zawodowego, kierunki modernizacji oferty i treści kształcenia zawodowego, mówiła o potrzebie większego zaangażowania pracodawców w kształcenie zawodowe i nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych. Ważnym wątkiem prezentacji Bożeny Mayer-Gawron było omówienie celów strategicznych partnerstwa szkół i pracodawców, a także doskonalenie i pozyskiwanie nowej kadry dla szkolnictwa zawodowego w ramach pokoleniowej wymiany kadr i zwiększenie współpracy z uczelniami.

Szef Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Jerzy Bielecki przedstawił zmiany w systemie doradztwa w zreformowanej szkole oraz zadania doradcy zawodowego, do których należą w szczególności: systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, a także prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z działaniem portali takich jak doradztwo.ore.edu.pl oraz euroguidance.pl.

Prezentacja wicedyrektor ORE Bożeny Mayer-Gawron
Prezentacja wicedyrektor ORE Bożeny Mayer-Gawron
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa