Zaproszenie na seminaria branżowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, którego celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Działania te realizowane są przy współpracy z pracodawcami oraz innymi partnerami społecznymi.

W ramach projektu – z udziałem wielu przedstawicieli pracodawców, stowarzyszeń branżowych oraz organizacji pracodawców – opracowywane są podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów, ścieżki rozwoju zawodowego, a także inne dokumenty programowe.

Projekt, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i finansowany z funduszy Unii Europejskiej, podzielony został na trzy etapy:

  • Etap 1: Forum partnerów społecznych
  • Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy
  • Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w poszczególne dalsze etapy m.in. w zakresie:

  • opracowywania suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
  • udziału w seminariach branżowych dla przedstawicieli pracodawców różnych branż (październik 2017 r. – styczeń 2018 r.)
  • opracowywania ścieżek rozwoju zawodowego.

Zapraszamy Państwa, szczególnie Pracodawców do udziału w seminariach branżowych, podczas których − z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministerstw właściwych dla danych zawodów, pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej − dyskutujemy o kierunkach rozwoju danej branży, danego zawodu.

Uczestnikom spotkania zapewniamy wyżywienie oraz nocleg (osobom spoza Warszawy).

Gwarantujemy także zwrot kosztów podróży − do 200 zł brutto w obie strony (cena biletu PKP II klasy na danej trasie).

Dodatkowe informacje dotyczące projektów skierowanych do pracodawców dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Osoba do kontaktu:
Anna Kamont, tel. 22 345-37-28, e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl

Dotychczas odbyły się seminaria dla następujących branż:

Wykaz branż i zawodów do nich zakwalifikowanych

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa