„Nowa Ukraińska Szkoła 2”

Od podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2” rozpoczęło się dziś seminarium szkoleniowe w Sulejówku. Umowę podpisała Barbara Rudzińska-Mękal – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Roman Shyyan – Dyrektor Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego. W dniach 18–23 września autorzy Modelowego Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 szkoły początkowej będą wypracowywać nowe materiały dla Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.

Głównym ekspertem tej części projektu jest profesor Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas seminarium uczestnicy odwiedzą SP nr 24 na Bemowie  w Warszawie oraz SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim.      

Obecny dwuletni projekt jest kontynuacją poprzednich przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez ORE i LOIPPO. Projekt „Nowa Ukraińska Szkoła 2” jest  współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Uczestnicy seminarium
Uczestnicy seminarium
Barbara Rudzińska- Mękal – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Roman Shyyan – Dyrektor Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego  podczas podpisania umowy partnerskiej
Barbara Rudzińska- Mękal – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Roman Shyyan – Dyrektor Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego  podczas podpisania umowy partnerskiej
Uczestnicy seminarium
Roman Shyyan – Dyrektor Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa