Nowa Ukraińska Szkoła 2

W dniach 18–23 września w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się seminarium szkoleniowe projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Wzięło w nim udział 28 autorów Modelowego Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 Szkoły Początkowej. Autorzy programów reprezentowali m.in. niezależne ośrodki naukowo-metodyczne, obwodowe instytuty podyplomowej oświaty pedagogicznej oraz prywatne i publiczne szkoły ze Lwowa, z Kijowa, Charkowa, Żytomierza, Iwano-Frankowska i Kołomyji.

Nasi goście kontynuowali rozpoczętą jeszcze na Ukrainie pracę w grupach tematycznych nad modelowymi i wzorcowymi programami, które realizują na zlecenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy dla uczniów klas początkowych.

Głównym ekspertem tej części projektu była prof. Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego, która prowadziła wykłady i warsztaty: „Tworzenia materiałów do programu dla klas 1–2”, „Pisanie programu i układanie materiałów dla klas 1–2”, „Jak przełamać dominację nauczyciela w klasie?”. Ponadto, pracując z każdą z grup oddzielnie, omawiała i doradzała najlepsze rozwiązania problemów, jakie stanęły przed autorami.

Uczestnicy seminarium mieli również okazję obejrzeć ciekawe zajęcia pokazujące możliwości wykorzystania nowych technologii w edukacji w klasach 1–2 (Katarzyna Łoś ze szkoły w Ząbkach) oraz lekcję matematyki (Maria Samborska).

Ukraińscy nauczyciele odwiedzili także Szkołę Podstawową nr 24 w Warszawie prowadzoną przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Zapoznali się tu z autorskim projektem prowadzenia placówki oświatowej i z sześcioma arkuszami obserwacji. Odwiedzili również publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Mińsku Mazowieckim, gdzie uczestniczyli w lekcjach matematyki w klasach początkowych. Szczególnie zainteresowało ich wykorzystanie podczas zajęć klocków lego i kart do gry. W obu szkołach nasi goście mieli czas na indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrekcją.

Podczas seminarium w Sulejówku Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Barbara Rudzińska-Mękal wraz z Romanem Shyyanem – Dyrektorem Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego (LOIPPO) – podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Uczestników seminarium odwiedziła również Wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska, która przedstawiła zmiany zachodzące w polskiej oświacie.

Podsumowując seminarium, ukraińscy autorzy wysoko ocenili zarówno prowadzących, jak i poziom zajęć. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali imienne zaświadczenia potwierdzające udział w seminarium.

Obecny dwuletni projekt jest kontynuacją poprzednich przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez ORE i LOIPPO. Projekt „Nowa Ukraińska Szkoła 2” jest  współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Galeria zdjęć

Lekcja matematyki w Szkole nr 5 w Mińsku Mazowieckim
Pokazowa lekcja prowadzona przez Katarzynę Łoś w Sulejówku
Praca w grupach
Prof. Żytko podczas pracy z grupą
Roman Syyian z grupą podczas zajęć w Sulejówku
Spotkanie Małgorzaty Michalczyk z MSZ i Beaty Jancarz- Łanczkowskiej w uczestnikami seminarium
Uczestnicy seminarium
Uczestnicy seminarium
Wizytaw w SP nr 24 w Warszawie
Wreczanie zaświadczeń
Wykład prof. Żytko
Zajęcia w Sulejówku
zajęcia z Marią Samborską

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa