„Moja Niepodległa” konkurs Instytutu Pamięci Narodowej

Zachęcamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Moja Niepodległa” na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej związanej z Narodowym Świętem Niepodległości. Konkurs organizowany jest w ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Organizatorem Konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

Zadaniem uczestników konkursu jest  stworzenie  scenariusza  lekcji  i / lub  szkolnej uroczystości związanej z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorzy przewidują trzy kategorie wiekowe odbiorców przygotowanych projektów, związane z kolejnymi etapami edukacji. Najlepsze scenariusze zostaną nagrodzone, opublikowane we wspomnianym wydawnictwie, a następnie rozdystrybuowane w szkołach w całej Polsce. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2017 r., rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2018 r., a uroczysty finał wraz z promocją wydawnictwa na listopad 2018 r.
 

Kontakt
dr Zofia Fenrych
e-mail: zofia.fenrych@ipn.gov.pl
tel. 91 312 94 08.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa