Europejski Dzień Języków – 25 września 2017 r.

We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie języków obcych jest konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która odbywa się dziś (25 września) w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a jej parterami są m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.  W sesji otwierającej Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć przypomniał, że polska szkoła jest w ważnym punkcie reformy – ma być szkołą XXI wieku, nieoderwaną od tradycji, odpowiadającą jednocześnie na wyzwania współczesności. System edukacji stawia przede wszystkim na nauczyciela, na jego edukację i kompetencje. 

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z 47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. Rada Europy corocznie we wrześniu ponawia apel do mieszkańców krajów członkowskich o podejmowanie nauki języków – niezależnie od wieku uczących się czy form kształcenia. Wielojęzyczność umożliwia wzajemne zrozumienie pomiędzy poszczególnymi kulturami i jest podstawą bogactwa kulturowego naszego kontynentu.

Wielojęzyczność – pojmowana jako znajomość przynajmniej dwóch języków obcych – została uznana za jedną z podstawowych umiejętności, którą wszyscy obywatele UE powinni nabyć, aby zwiększyć swoje szanse na edukację i zatrudnienie. Również Polska, jako członek Unii Europejskiej, podejmuje liczne działania, by każdy obywatel znał oprócz języka ojczystego dwa języki obce.

Idea wielojęzyczności jest wielkim wyzwaniem dla dydaktyków języków obcych. W Polsce, tak jak w innych krajach UE, podejmuje się wiele kroków w celu podniesienia jakości i skuteczności nauki języków. Pracują nad tym teoretycy i nauczyciele praktycy. Nowe metody nauczania i technologie wprowadzane są do szkół, uczelni i placówek kształcenia językowego. Jednak oczekiwania wobec efektywności edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się coraz wyższe wymagania.

Tegoroczna konferencja organizowana w ramach Europejskiego Dnia Języków jest poświęcona właśnie problematyce przygotowania nauczycieli języków do zawodu oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. W czasach, gdy globalizacja i obecność nowoczesnych technologii w szkołach stają się codziennością, nie można zapominać o ludziach: o tych, którzy są ważni dla edukacji co najmniej tak samo jak uczniowie, czyli o nauczycielach.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa