Kształcimy kompetencje kluczowe uczniów – rekrutacja na szkolenia wydłużona

Uprzejmie informujemy, że do 10 maja 2017 r. została wydłużona rekrutacja na szkolenia „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?”, realizowane w ramach pilotażu ramowych programów szkoleniowo-doradczych, opracowanych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Zajęcia przeznaczone są dla dyrektorów/wicedyrektorów szkół i przedszkoli.

Przypominamy, że osoby zainteresowane rejestrują się samodzielnie w systemie szkolenia.ore.edu.pl i jednocześnie na poniższe adresy e-mailowe wysyłają skany wypełnionych i podpisanych deklaracji (załącznik nr 1).

Pierwsze zjazdy zaczynają się już w połowie maja 2017 r. Szkolenia odbywać się będą w czterech miastach – do wyboru: Warszawa, Poznań, Katowice, Gdynia/Gdańsk. Dla każdej grupy przewidziane są w sumie trzy trzydniowe zjazdy.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia również wyżywienie i noclegi. Po stronie uczestnika pozostaje jedynie koszt dojazdu.

Uwaga dodatkowa: Jeden ze zjazdów grup rozpoczynających się 25 maja 2017 r. (zjazd II) zaplanowany został w dniach 22–24 czerwca 2017 r., kiedy przypada zakończenie roku szkolnego. Uprzejmie informujemy, że bierzemy pod uwagę zmianę tego terminu na inny, dogodny dla Państwa. Informacja o nowym terminie zostanie podana do wiadomości przed końcem rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zasady rekrutacji oraz wszelkie informacje dostępne w systemie szkolenia.ore.edu.pl

Załączniki:

Załącznik 1

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa