Konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 − przyroda, biologia, chemia, fizyka”

20 marca, w dzień rozpoczęcia astronomicznej wiosny, w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 − przyroda, biologia, chemia, fizyka”, na którą zaprosiliśmy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie wymienionych przedmiotów.

Gości przybyłych z całej Polski przywitała wicedyrektor ORE dr Beata Jancarz-Łanczkowska. Następnie zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym, a także w obszarze wychowania i profilaktyki oraz systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedstawili pracownicy ORE: Grażyna Kurowska, Jolanta Rafał-Łuniewska, Andrzej Brzozowski, Maria Talar i Artur Matejkowski. Pierwszą część spotkania zakończyła dr Joanna Borgensztajn, która omówiła rolę publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów
i nauczycieli do wprowadzania zmian i sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi.

W drugiej części wydarzenia – odnośnie do nowych podstaw programowych – przyjęte założenia, wdrażane zmiany oraz ich uzasadnienia zaprezentowali przedstawiciele zespołów piszących:

  • Blandyna Zajdler (przyroda),
  • Izabela Ziętara (biologia),
  • Witold Anusiak (chemia),
  • Dariusz Bossowski, dr Tomasz Greczyło i dr Marek Thomas (fizyka).

Konferencja była okazją do zadania pytań autorom oraz wymiany zdań pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa