Czy chcesz zostać szkołą ćwiczeń? Konkurs dla szkół województwa mazowieckiego

Ogłaszamy konkurs „Wybór szkół do pilotażu szkoły ćwiczeń”, realizowany w projekcie Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs odbywa się w terminie 6 marca – 24 kwietnia 2017 r.

Celem konkursu jest wybór na terenie województwa mazowieckiego szkół ćwiczeń, w których w roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeprowadzony pilotaż modelu szkoły ćwiczeń. Szczegółowy opis organizacji i przebiegu działań pilotażowych w województwie mazowieckim znajduje się  załączniku – Pilotaż szkoły ćwiczeń.

Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 5 kwietnia, a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń do 24 kwietnia. Sposób  zgłoszenia i wymagane dokumenty zostały opisane w regulaminie konkursu.

Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: szkolacwiczen@ore.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki:

Pilotaż szkoły ćwiczeń
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Kryteria wyboru

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa